Bloghttp://milanperny.blog.sme.sk/rssblog.sme.skblog@sme.skskIvo Nesrovnal – posledná šanca pre bratislavskú dopravu (milanperny)Novým  primátorom hlavného mesta sa stal  Ivo Nesrovnal. Jeho volebný program a najmä riešenia pre dopravu nemohli nezaujať. V tomto blogu by som rád rozmenil na drobné niektoré  body jeho dopravného programu a vysvetlil ,aká trnistá cesta vedie k realizácii týchto opatrení. Príspevok sa venuje základným otázkam, problémom a úskaliam, ktoré čakajú na nového primátora v súvislosti s realizáciou fungujúceho nosného dopravného systému. Tue, 25 Nov 2014 00:00:00 +0100https://milanperny.blog.sme.sk/c/369854/ivo-nesrovnal-posledna-sanca-pre-bratislavsku-dopravu.html?ref=rssNové železničné zastávky v Bratislave (milanperny)Železnice slovenskej republiky (ŽSR) podpísali zmluvu o dielo, ktorá rieši projektovú dokumentáciu  siedmych terminálov integrovanej osobnej prepravy v Bratislave na traťovom úseku Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica - Podunajské Biskupice. Nakoľko táto informácia nebola medializovaná a prínos projektu pre mesto a región je obrovský, pokúsim sa zhrnúť podstatné fakty a detaily.Thu, 17 Apr 2014 11:38:31 +0200https://milanperny.blog.sme.sk/c/354209/Nove-zeleznicne-zastavky-v-Bratislave.html?ref=rssAtraktívnejšia verejná doprava v Bratislave (milanperny)Blog sumarizuje aktuálny stav náhradných projektov, ktoré boli vybrané ako alternatíva železničného prepojenia Bratislava Predmestie – Bratislava Filiálka.Fri, 25 Oct 2013 17:13:14 +0200https://milanperny.blog.sme.sk/c/340404/Atraktivnejsia-verejna-doprava-v-Bratislave.html?ref=rssZáchytné parkoviská – zlepšenie atraktivity železničnej dopravy (milanperny)Písal sa 6. Jún 2011. Predstavitelia Ministerstva dopravy, Bratislavského samosprávneho kraja a mesta Bratislava prezentovali  dohodu o projektoch Integrovaného dopravného systému v Bratislave a okolí. Tejto dohode  predchádzala séria expertných  rokovaní medzi jednotlivými zainteresovanými zložkami.  Aká bola predstavená dohoda, aké boli  plány, a aký je súčasný stav sumarizuje tento príspevok. Nosnou časťou príspevku sú informácie o doposiaľ jedinom realizovanom projekte z plánovaných, t.j. o projekte  záchytných parkovísk projektovaných a budovaných v rámci integrovaného systému dopravy.Thu, 17 Jan 2013 09:44:23 +0100https://milanperny.blog.sme.sk/c/318520/Zachytne-parkoviska-zlepsenie-atraktivity-zeleznicnej-dopravy.html?ref=rss