Atraktívnejšia verejná doprava v Bratislave

Autor: Milan Perný | 25.10.2013 o 17:13 | (upravené 25.10.2013 o 17:32) Karma článku: 7,31 | Prečítané:  2254x

Blog sumarizuje aktuálny stav náhradných projektov, ktoré boli vybrané ako alternatíva železničného prepojenia Bratislava Predmestie – Bratislava Filiálka.

Čo nové Bratislava?

Najvýznamnejšia udalosť mesiaca október je uzatvorenie súťaže na stavbu prvej etapy Nosného systému hromadnej dopravy zahrňujúcu 2,5 km duálnej (električkovo/vlakovej) trate zo Šafárikovho námestia po Bosákovu ulicu a nový Starý most  s víťazným konzorciom na čele s Euroviou dňa 22.10. 2013.

Nový starý most

Vizualizácia - "Nového-Starého mosta"

Fakty o projekte (zdroj Ministerstvo dopravy):

o Začiatok súťaže: 1/2013

o Víťaz: Eurovia

o Vysúťažená cena: 70 580 170,- EUR s DPH

o Doba výstavby: 24 mesiacov

o Projekt patrí do prioritnej osi č.4 Operačného programu Doprava

Okrem toho  sa objavila ešte jedna nenápadná, ale o to dôležitejšia informácia.  Bratislava má reálnu šancu zbaviť sa svojej veľkej hanby. Jedna z najkritizovanejších slovenských stavieb sa však začína po štvrťstoročí konečne výrazne meniť. Začiatok rekonštrukcie Hlavnej stanice umožnilo ukončenie vlečúceho sa sporu medzi hlavným investorom stanice - bratislavskou spoločnosťou Transprojekt - a bratislavským magistrátom. Transprojekt získal dvoch nových finančných partnerov, portugalského developera Sonae Sierra a anglickú spoločnosť Savills. Práve noví investori zmenili aj postoj mesta, ktoré malo s pôvodnými plánmi problém a hrozilo, že spor skončí na súde (zdroj HN portál).

stanica

Takto by mala vyzerať bratislavská železničná stanica po rekonštrukcii. Autor:  IPR Slovakia

Ak sa všetko podarí, tak Hlavná stanica a jej okolie sa stane dôstojnou vstupnou bránou do mesta. Ako je všeobecne známe, súčasťou projektu bude prinavrátenie historickej podoby stanice, nový električkovo/autobusovo/trolejbusový dopravný terminál v podzemí bezprostredne prepojený so stanicou a podchodmi k nástupištiam, rekonštrukcia železničného múzea, električka pod povrchom mimoúrovňovo križujúca Šancovu ulicu a pod. Ako protihodnotu si investor v okolí stanice vybuduje nákupné centrá, hotel a ďalšie stavby. Pohľad na nábrežie a okolie Eurovei však dáva nádej, že by sa vďaka investorovi mohlo podariť vytlačiť aj rôzne nižšie skupiny a živly spred staničného priestoru - uvidíme.

„Vďaka zrušeniu“ projektu „Filiálka“ sa Dopravnému podniku mesta Bratislavy medzičasom podarilo uzatvoriť súťaže na dodávku 80 trolejbusov 30 električiek. Mesto ďalej pripravuje verejné súťaže na práce modernizácií (slovíčko modernizácia síce nie je na mieste, pretože nie je to nič iné ako obyčajná rekonštrukcia) električkovej trate v Dúbravke a časti trate na hlavnú stanicu. Smutné je, že aj napriek voľným zdrojom, t.j. európskym peniazom, mesto nepoňalo túto šancu v zmysle požiadaviek doby (zatrávnené odhlučnené trate, cykloaspekty, mimoúrovňové kríženia a pod.).

Tesne pred podpisom zmluvy je aj projekt Územného generelu dopravy, ktorý má identifikovať dopravnú situáciu v hlavnom meste a okolí ako aj odporučiť nové dopravné stavby (nové električkové, trolejbusové a železničné trate, zastávky a pod.) ako aj ich etapizáciu. Generel bude východiskovým podkladom (podmienka Európskej komisie a Jaspers) pre získanie európskych zdrojov na dopravné projekty v meste a regióne v programovom období 2014-2020.

V dohľadnej dobe budú vypísané aj súťaže na projektovú dokumentáciu modernizácie ostatných eletričkových radiál. Zostáva len veriť, že slovíčko modernizácia už nebude len akési klišé, ale reálne zadanie pre projektantov. Takisto zostáva veriť, že spoja súťaž projektovej dokumentácie plánovaných modernizácií aj  s predĺžením električkových tratí napr. vajnorskú radiálu smerom k železničnej stanici Vajnory (prestupný terminál).

Čo nové železnice?

Okrem nákupu 29 dvoch nových vlakových súprav (z toho 15 kusov pre bratislavský región) v hodnote 170 mil ako náhrada za zrušenú Filiálku sa pokračuje v projektovej činnosti (momentálne dokumentácia pre územné rozhodnutie) záchytných parkovísk bezprostredne v blízkosti dopravných bodov Zohor, Ivanka pri Dunaji, Nové Košariská, Pezinok (projektantom je spoločnosť Dopravoprojekt).

Dnešným dňom t.j. 24.10 2013 bola po tretí krát vyhlásená verejná súťaž na projektovú dokumentáciu terminálov integrovanej osobnej prepravy (ďalej len TIOP) v Bratislave (7 nových zastávok. Súťaž už bola dvakrát zrušená z dôvodu,  že firmy neboli ochotné realizovať projektovú dokumentáciu za štátom predpokladanú sumu.

železmičný uzol

Schéma bratislavského železničného uzla s vyznačenými  jevstvujúcimi (čierne) a plánovanými (modrá) železničnými zastávkami (terminálmi integrovanej dopravy). Schéma znázorňujúca mestské električkové projekty. (zdroj Star EU)

Podľa vyžiadaného vyjadrenia z MinDop a dnes publikovaného oznámenia vo vestníku verejného obstarávania sa obstarávanie na TIOPi uskutočňuje len po stupeň dokumentácie územného rozhodnutia (DUR), aby sa  dala stihnúť aj realizácia do r.  2015 resp. 2016. V praxi to znamená, že po projektových prácach sa vysúťaží zhotoviteľ, ktorý to doprojektuje a postaví (žltý Fidic).

Zastávka Ružinov

Vizualizácia plánovaného dopravného terminálu v Ružinove (Reming)

Predmetom zákazky je poskytnutie služby: vypracovať a dodať projektovú dokumentáciu vrátane inžinierskej činnosti pre ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves Bratislava hlavná stanica Podunajské Biskupice (EIA, DSZ, DÚR) v členení: zámer pre posúdenie vplyvu stavby na životné prostredie so zabezpečením záverečného stanoviska MŽP SR, dokumentácia stavebného zámeru vrátane zabezpečenia protokolu o vykonaní štátnej expertízy MDVRR SR, dokumentácia pre územné rozhodnutie s právoplatným územným rozhodnutím a schvaľovacím rozhodnutím.

Stavba pozostáva zo siedmich samostatných zastávok terminálov integrovanej osobnej prepravy (ďalej len TIOP):

TIOP č.1 zastávka Devínska Nová Ves zastávka,

TIOP č.2 zastávka Bratislava-Lamačská brána,

TIOP č.3 zastávka Bratislava-Patrónka,

TIOP č.4 zastávka Bratislava-Mladá garda,

TIOP č.5 zastávka Bratislava-Trnávka,

TIOP č.6 zastávka Bratislava-Ružinov,

TIOP č.7 zastávka Bratislava-Vrakuňa.

Projektová dokumentácia (ďalej len PD) sa bude vypracovávať pre každú zastávku TIOP samostatne.

Ďalej je v najbližších dňoch očakávané vyhlásenie súťaže veľmi významného projektu rekonštrukcie a modernizácie železničnej zastávky Bratislava-Vinohrady a priľahlých úsekov. Projekt bol zaradený do zoznamu národných projektov PO 4 OPD. Ide o zastávku železničnej infraštruktúry s najväčšou frekvenciou cestujúcich v SR, ktorá je vo veľmi nevyhovujúcom stave (najmä technický stav nástupíšť aj ich dĺžka). V rámci projektu je v pláne presnutie električkovej zastávky pomedzi dva mosty nad Račianskou ulicou s priamym prístupom na nástupištia.

Vinohrady

Nevyhovujúci a nedôstojný technický stav najfrekventovanejšej železničnej zastávky na Slovensku

8.10. 2013 bolo vyhlásené obstarávanie na projekt s názvom "Informačný systém IDS Bratislavského kraja" v členení: dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby. Jedná sa o stavbu, ktorá svojím rozsahom zasahuje do niekoľkých foriem verejnej dopravy a priamo sa dotýka veľkého množstva právnických osôb. Jej zásadný význam spočíva v dopadoch na cestujúcu verejnosť a obyvateľov územia IDS, pretože informačný systém je bezprostredným komunikátorom medzi IDS ako takým a cestujúcimi. Z tohto plynie, že jeho zmyslom nie je generovanie priamych úspor, ale podpora IDS z hľadiska komfortu cestovania. Mala by teda v konečnom dôsledku prispieť k úspechu projektu IDS v zmysle jeho pozitívneho vnímania verejnosťou. Celý informačný systém sa bude skladať z jedného centrálneho riadiaceho serveru a z jednotlivých elektronických informačných zariadení, ktorými sa plánuje vybaviť 57 staníc a zastávok. Centrálny riadiaci server bude slúžiť ako komunikačné rozhranie a úložisko dát, ktoré bude distribuovať do jednotlivých lokalít.

Projektová dokumentácia bude vypracovaná tak, aby sa stavebné práce dali realizovať v dvoch etapách (po jednotlivých ramenách traťových úsekov):

1.etapa:

IS v nasledovných lokalitách: Bratislava riadiace pracovisko, Bratislava hlavná stanica, Bratislava predmestie, Bratislava - Lamač, Bratislava - Nové Mesto, Bratislava - Petržalka, Bratislava - Rača, Bratislava - Trnavské Mýto (prestupný bod - Bratislava Filiálka), Bratislava - Vajnory, Bratislava - Vinohrady, Báhoň, Devínska Nová Ves, Ivanka pri Dunaji, Miloslavov, Nové Košariská, Plavecký Štvrtok, Podunajské Biskupice, Pezinok, Šenkvice, Veľké Leváre, Závod, Zohor.
2.etapa:
IS v nasledovných lokalitách: Bratislava - Železná Studienka, Bernolákovo, Brodské, Cífer, Devínske Jazero, Dunajská Streda, Galanta, Kúty, Kvetoslavov, Kvetoslavov zastávka, Lehnice, Malá Paka, Michal na Ostrove, Moravský Svätý Ján, Orechová Potôň, Pezinok zastávka, Pusté Úľany, Reca, Sekule, Sládkovičovo, Svätý Jur, Trnava, Veľká Paka, Veľké Blahovo, Veľký Biel, Vysoká pri Morave, Záhorská Ves.

Referencie:

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=36301&prm2=148760

Bratislava sa zbaví svojej hanby,  (22.10.2013; Hospodárske noviny; s. 1, 2; Lemešani Tomáš)

http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/217740

http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/217740

Určenia štandardov technicko- prevádzkového riešenia podoby terminálu integrovanej osobnej dopravy, Reming Consult a.s.

Pre- Feasibility Study for Bratislava and the Bratislava region, JASPERS

http://bratislava.sme.sk/c/6976889/stary-most-budu-v-bratislave-rozoberat-este-tento-rok.html#ixzz2iKt8oNKr

http://www.cas.sk/clanok/254310/prestavba-bratislavskej-hlavnej-stanice-podali-ziadost-o-stavebne-povolenie.html

Technicko - ekonomická štúdia: Implementácia integrovaného dopravného systému na  území Bratislavy s dosahom na priľahlé regióny (Reming Consult 2010)

http://www.opd.sk/13218

http://www.opd.sk/13219

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

KOMENTÁRE

Vracajú sa deväťdesiate roky a prečo sa Danko drží ruskej letky

Akcia proti Kiskovi je porovnateľná len s únosom mladého Kováča.

DOMOV

Šéf protikorupčného úradu Kovařík: Politikov treba vyšetrovať citlivo

Policajti pri citlivých kauzách nemôžu zisťovať všetko, musia brať ohľad aj na česť politika, tvrdí Ficov šéf boja proti korupcii Peter Kovařík.

PRIMÁR

Keď mejkap podráždi. Problémy, ktoré vyvoláva kozmetika

Vyberte si kozmetiku, ktorá nepoškodí pleť.


Už ste čítali?